01

სამუშაო გარემოს შემოწმება.
სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებისა და საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გეგმის შემუშავება.
გარემოსდაცვითი და ნარჩენების მართვის მოთხოვნების შესაბამისობაბაში მოყვანის გეგმა.
დოკუმენტაციის აუდიტი.
არსებულის შემთხვევაში, უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო პროცესების დაგეგმარება.
წარმოების ინსპექცია - სერტიფიცირებული დოკუმენტაცია ზედამხედველი სამსახურისგან.
აუდიტი

კონტაქტი

იური გაგარინის ქ. 5 

თბილისი, საქართველო 0160

​​

ტელ: 32 2 880 220

მობ: 577 208 787

info@smgroup.ge

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 by SMG.

All rights reserved.