03

შრომის უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ევაკუაციის გეგმის შედგენა.

სამუშაო პროცესის სრული კონტროლი.

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენა.

დოკუმენტაციის განხორციელება და კონტროლი.

რეკომენდაციის ვადები და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

ინსტრუქციების ჩატარება საჭირო ინტერვალებით.

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სანქციების და პრემიების სისტემის დანერგვა.

აკრედიტებული HSE სპეციალისტის სრული მომსახურებით.

შრომის უსაფრთხოების შეფასების პერიოდული ანგარიში.

ობიექტზე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.

 

ობიექტის მიწოდება კოლექტიური დაცვის საშუალებებით.

სრული
აუთსორსი

კონტაქტი

იური გაგარინის ქ. 5 

თბილისი, საქართველო 0160

​​

ტელ: 32 2 880 220

მობ: 577 208 787

info@smgroup.ge

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 by SMG.

All rights reserved.